Get Adobe Flash player

PROMOCIONS

Artículos

CURSOS CAP:

 

CAP, és necessari i obligatori per a poder conduir camions i autocars? Sí, excepte algunes excepcions (veure més endavant)

 

El CAP, substitueix al permís de conducció (carnet)? No, es complementen. Per poder conduir aquests vehicles són necessaris els dos.

 

Puc fer el CAP per lliure? No, el curs ha de cursar-lo en un Centre autoritzat pel Departament de Transports de la Generalitat i, és d'assistència obligatòria.

 

Trobaré al mercat diferents estructures de cursos CAP? Sí, però totes han de mantenir una durada mínima de 140h incloses, almenys, 10h de pràctiques.

 

Hi ha examen? Sí, examen oficial, teòric, tipus test de 100 preguntes.

 

Autoescola TRAC em gestionarà els tràmits de l'examen? Sí!

 

Un cop fet el curs CAP, a quants exàmens tinc dret? Als exàmens que estiguin convocats en els següents 6 mesos i, a aquells que el seu termini d'inscripció estigui encara obert (en aquests 6 mesos)

 

Si ja tinc el CAP (qualificació inicial) de viatgers, i ara obtinc el permís de conducció C, he de tornar a fer el CAP de 140h de mercaderies? No, només un curs pont de 35h i un examen de 25 preguntes.

 

Si ja tenia el permís C o D de fa anys, també he de fer el CAP? Sí, però de manera escalonada i sense examen (35h de formació continuada).

 

Estan exempts de seguir els cursos de qualificació inicial els titulars dels permisos:

-D1 o D expedit abans de l’11 de setembr de 2008.

-C1 o C expedit abans de l’11 de setembre de 2009.

Aquests conductors, per mantenir el seu dret a conduir els esmentats vehicles, hauran de seguir un curs de formació contínua (35 hores), en els següents terminis:

 

Permisos D1/D acabats en:                 Permisos C1/C acabats en:

-1 o 2, abans 10-set-2011                  -1 o 2, abans 10-set-2012

-3 o 4, abans 10-set-2012                  -3 o 4, abans 10-set-2013

-5 o 6, abans 10-set-2013                  -5 o 6, abans 10-set-2014

-7 o 8, abans 10-set-2014                  -7 o 8, abans 10-set-2015

-9 o 0, abans 10-set-2015                  -9 o 0, abans 10-set-2016

 

Quins conductors de camions i autocars no necessiten el CAP?

a) Els que tenen una velocitat màxima autoritzada que no supera els 45 quilòmetres per hora.

b) Els que utilitzin els serveis de les Forces Armades, la protecció civil, els bombers i els Cossos i Forces de Seguretat, o sota el control de les esmentades forces i organismes.

c) Els que estiguin sent sotmesos a proves a la carretera per a fins de millora tècnica, reparació o manteniment, o bé siguin nous o transformats i encara no s'hagin posat en circulació.

d) Els utilitzats en situacions d'emergència o que estiguin destinats a missions de salvament. e) Els utilitzats en les classes pràctiques destinades a l'obtenció del permís de conducció o del certificat d'aptitud professional.

f) Els utilitzats per realitzar transport privat particular de viatgers o mercaderies que defineix l'article 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i 156 del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

g) Els que transportin material o equips per a l'ús del conductor en l'exercici de la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi l'activitat principal del conductor